ทางเฟซบุ๊ค

ฐานเรียนรู้การผลิตไม่พลิกกลับกองของการผลิตแบบไม่พลิกกลับกองจากผักตบชวาการผลิตแบบไม่พลิกกลับกองจากฟางข้าวกลับกอง ผลิตจากเศษใบไม้ที่รวบรวมได้ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลาราชการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ติดต่อคณบดีคณะวิศวกรรม และอุตสาหกรรมเกษตรฐานเรียนรู้การผลิตการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊คท่านที่สนใจสามารถติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตแบบไม่พลิกกลับกองได้เพิ่มเติม ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค “ห้องเรียนปุ๋ยหมักแบบไม่ค้างไว้ก่อนแล้วค่อยมาทต่อจนเสร็จในอีก เมื่อพร้อมเรื่องเวลาหรือวัสดุแล้วก็ค่อยมาทต่อให้เป็นกองแต่จนวนชั้นอาจเพิ่มเป็น ชั้นก็ได้เพราะกองปุ๋ยจะยุบตัวลงทุกวัน

กองปุ๋ยเป็นรูปสี่เหลี่ยม

  • ได้หรือไม่ ไม่ได้ เพราะการเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั้น เมื่ออากาศร้อนในกองปุ๋ยลอยออกจากกองปุ๋ย อากาศเย็นจะไหลเข้าไปแทนที่ในกองปุ๋ยทางด้านข้างตามหลักการของการพาความร้อน แต่จะไม่ไหลเข้าไปข้างในกองปุ๋ยแบบสี่เหลี่ยม เพราะมีโอกาสที่จะเกิดการลัดวงจรได้โดยอากาศเย็นจะไหลไปแทนที่อากาศร้อนเฉพาะบริเวณด้านข้างของกองปุ๋ยเท่านั้น ส่งผลให้ไม่มีออกซิเจนสหรับบริเวณกลางกองปุ๋ย เพื่อใช้ในการย่อยสลาย เมื่อไม่มีอากาศการย่อยสลายจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไม่ใช้อากาศที่ส่งกลิ่นเหม็น วัสดุจะกลายเป็นกรด