ท่อพีวีซีเจาะรู

เสียออกมา และกระบวนการใช้เวลานานกว่า การทกองเป็นรูปสามเหลี่ยมจะบังคับให้ทุกส่วนของกองปุ๋ยได้รับอากาศที่ไหลเวียนเข้าไป กระบวนการย่อยสลายจึงเป็นแบบใช้อากาศที่ไม่มีกลิ่น วัสดุมีความเป็นกรดด่างที่เป็นกลาง และใช้เวลาย่อยสลายสั้นกว่าถามที่พบบ่อยในการผลิตแบบไม่พลิกกลับกอง

จะใช้ไม้ไผ่

  • หรือท่อพีวีซีเจาะรูหลายท่อนเสียบเข้าไปในกองปุ๋ยทิ้งไว้เพื่อให้อากาศไหลเข้าไปได้หรือไม่ไม่ได้ เพราะการเสียบท่อแบบนั้นจะให้อากาศร้อนในกองปุ๋ยหนีหายไป ส่งผลให้กองปุ๋ยเย็นลง กลายเป็นสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการย่อยสลายของกลุ่มชอบความร้อน และยังให้ไม่เกิดการพาความร้อนอีกด้วยที่ส่งผลให้ไม่มีการไหลเวียนของอากาศเข้าไปในกองปุ๋ย การย่อยสลายจะเกิดได้ไม่สมบูรณ์มีคอกหรือซองโรงปุ๋ยเดิมที่เป็นผนังซีเมนต์บล็อกอยู่แล้ว จะทกองปุ๋ยให้เต็มภายในคอกซีเมนต์บล็อกได้หรือไม่ไม่ได้ เพราะหากทกองปุ๋ยเต็มคอกซีเมนต์บล็อก ผนังซีเมนต์บล็อกจะขัดขวางไม่ให้มีการไหลของอากาศเข้าไปในกองปุ๋ยทางด้านข้างวิธีแก้ไขคือควรทกองปุ๋ยรูปสามเหลี่ยมภายในคอกซีเมนต์บล็อกจะถูกต้องกว่า

หรับให้ใช้ในการสร้างเซลล์และเจริญเติบโต ใช้ไนโตรเจนที่มีในมูลสัตว์อยู่แล้วจึงไม่เป็นต้องเติมกากส่วนการทบางวิธีต้องเติมข้าวหรือแกลบก็เพื่อให้มีคาร์บอนหรับให้ใช้ในการสร้างเซลล์และเจริญเติบโตแต่ในเศษพืชก็มีคาร์บอนอยู่แล้วจึงไม่เป็นต้องใช้ข้าวหรือแกลบแต่อย่างใด …. นอกจากนั้น ในมูลสัตว์ก็อุดมไปด้วย