ร้านดอกไม้ หาดใหญ่ รับจัดดอกไม้ สั่ง-ขาย-ส่ง พวงหรีดหาดใหญ่

TwitterFacebookGoogle

รดน้ำประจำวัน

หลากหลายชนิด อยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องเติมสารเร่งหรืออีเอ็มส่วนการเติมน้ำหมักชีวภาพก็ไม่มีความจำเป็นเพราะการเติมน้ำหมักชีวภาพมีแต่จะให้กองปุ๋ยมีกลิ่นเหม็นและไม่มีประโยชน์ต่อกระบวนการย่อยสลาย เพราะในน้ำหมักชีวภาพเป็นกลุ่มไม่ใช้ออกซิเจน แต่ในกองปุ๋ยเป็นกระบวนการย่อยสลายแบบติดตั้งกลางกองปุ๋ยไม่ได้เพราะน้ำไม่สามารถฉีดผ่านรูไปยังทุกส่วนของกองปุ๋ยได้ เพราะมีคุณสมบัติชอบอุ้มน้ำ การใช้เหล็กแหลมแทงกองปุ๋ยแล้วเติมน้ำจึงน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุด

ใช้ออกซิเจน

  • ในชุมชนไม่มีเศษพืชหรือมูลสัตว์จะทอย่างไรดีช่วยให้สามารถผลิตได้ปริมาณครั้งละมากๆ เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบรุงดินหรือการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้ได้วัตถุดิบจนวนมากเพียงพอต่อการใช้ ตัวอย่างเช่น ควรขนเศษพืชจากชุมชนอื่นที่อาจมีค่าขนส่งบ้าง หรืออาจสั่งซื้อมูลสัตว์จากชุมชนอื่นหรือจังหวัดอื่น หรืออาจรับแลกเศษใบไม้หรือฟางกับไข่ไก่หรือ เป็นต้นถ้าไม่มีเวลารดน้ำประจำวันหรือเจาะกองปุ๋ยเพื่อเติมน้ำทุก 10 วันจะใช้วิธีติดสปริงเกลอร์และใช้ท่อน้ำเจาะรูติดตั้งไว้ตรงกลางกองปุ๋ย

แล้วเปิดวาวล์เป็นครั้งคราว ได้หรือไม่การติดตั้งสปริงเกลอร์เพื่อลดปัญหาการรดน้ำกองปุ๋ยประจำวันสามารถได้ แต่ต้องระวังอย่ารดนานเพราะจะให้มีน้ำนองในบริเวณและมีน้ำมูลสัตว์ที่ประกอบด้วยไนโตรเจนไหลออกมา แต่อย่างไรก็ตามน้ำมูลสัตว์นี้ยังสามารถไปเป็นประโยชน์ใช้รดต้นไม้ได้เพราะมีคุณค่าเหมือนกับน้ำปุ๋ยยูเรียที่ไม่มีความเป็นกรด ส่วนการใช้ท่อน้ำเจาะรู