ร้านดอกไม้ หาดใหญ่ รับจัดดอกไม้ สั่ง-ขาย-ส่ง พวงหรีดหาดใหญ่

TwitterFacebookGoogle

วิชาการเกษตร

ที่ด้วยวิธีนี้ให้คุณภาพแตกต่างจากการทด้วยวิธีอื่นอย่างไรที่ด้วยวิธีนี้มีคุณภาพไม่แตกต่างจากวิธีอื่นและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประทศเหมือนกัน แต่แตกต่างกันตรงที่วิธีการ กล่าวคือ วิธีนี้จูงใจให้เกษตรกรหันมาได้มากกว่าจากการที่ไม่ต้องพลิกกลับกอง มีความง่าย ไม่ต้องเติมสารพิเศษอื่นไปบ้างปริมาณการใช้ในการเพาะปลูกเป็นอย่างไรกรมวิชาการเกษตรให้ใช้ไร่ละ ขึ้นอยู่กับสภาพดินว่าดีมากหรือน้อยเพียงใด

ใช้ระยะเวลา

ในกระบวนการสั้น สามารถในนาหรือในสวนผลไม้ก็ได้และที่คือได้ปริมาณครั้งละมากๆ โดยไม่ต้องมีพื้นคอนกรีตหรือหลังคาจะเอาขี้เลื่อยจากการเพาะเห็ดหรือแกลบดิบมาทด้วยวิธีนี้ได้หรือไม่ไม่ได้ เพราะขี้เลื่อยกับแกลบมีขนาดเล็กเกินไปจนอากาศไม่สามารถไหลเวียนเข้ากองปุ๋ยได้ และขี้เลื่อยกับแกลบก็ยังประกอบไปด้วยลิกนินที่ไม่สามารถย่อยสลายให้เสร็จในเวลา 2 เดือนได้แต่อย่างไรก็ตาม การนขี้เลื่อยหรือแกลบเข้าในกระบวนการ เช่นฟาง 4 ส่วน ขี้เลื่อยหรือแกลบ 1 ส่วน ขี้วัว 1 ส่วน วางเป็นชั้นบางๆ

  • สลับกันก็เป็นการใช้ประโยชน์ จากขี้เลื่อยหรือแกลบได้ทางหนึ่งเพราะถึงแม้ขี้เลื่อยหรือแกลบไม่ย่อยสลายสมบูรณ์ดี แต่เมื่อนนี้ไปใช้ ดินเพาะปลูกจะมีความร่วนซุยมากขึ้นถ้าไม่ได้รดน้ำเป็นเวลา 10 วัน กองปุ๋ยนั้นจะเสียหายอย่างไรบ้างถ้าไม่ได้รดน้ำเป็นเวลา 10 วัน เมื่อกลับมามีการรดน้ำได้ตามปกติมีการดูแลความชื้นทั้งการรดประจำวันและการเจาะกองปุ๋ยเติมน้ำทุก 10 วัน ก็จะสามารถฟื้นตัวและกลับมาทงานย่อยสลายได้ใหม่ แต่ระยะเวลาการแล้วเสร็จอาจเลื่อนออก