ร้านดอกไม้ หาดใหญ่ รับจัดดอกไม้ สั่ง-ขาย-ส่ง พวงหรีดหาดใหญ่

TwitterFacebookGoogle

ประสิทธิภาพ

จะปลดปล่อยปุ๋ยเคมีที่เคยถูกตรึงเอาไว้ในดิน คายกลับออกมาให้พืชได้ใช้ นอกจากนี้ อินทรีย์วัตถุในดินยังมีคุณสมบัติชอบดูดซับแร่ธาตุและความชื้น การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับจึงมีประสิทธิภาพ เกษตรกรจึงสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้มากควรใช้ผ้ายางคลุมกองปุ๋ยเพื่อให้เก็บความร้อนหรือไม่ไม่ควร

เพราะผ้ายาง

จะขัดขวางการระบายอากาศระหว่างกองปุ๋ยกับอากาศภายนอก ให้ขาดออกซิเจนในกระบวนการย่อยสลาย การเป็นจะช้าลง ให้มีความเป็นกรด และมีกลิ่นเหม็นจากการเปลี่ยนเป็นกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศจะมีแร่ธาตุสู้ปุ๋ยเคมีได้หรือไม่ในด้านธาตุอาหารหลัก ค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

  1. ของ จุลธาตุ(โบรอน โมลิบดินัม เหล็ก ทองแดง แมงกานีส สังกะสี คลอรีน) และธาตุอาหารรอง (แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร์) ที่มีในแล้วปุ๋ยเคมีสู้ไม่ได้เพราะปุ๋ยเคมีไม่มีเลย การใช้ในเกษตรกรรมอยู่เสมอจะเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ช่วยให้ผืนดินกลับคืนมีชีวิต มีระบบนิเวศในดินที่เหมาะสม ที่เป็นประโยชน์

ในดินจะมีสารอาหารให้เพิ่มจนวนมากขึ้น รากพืชจะได้รับธาตุอาหารเพิ่มขึ้นจากดินที่อาศัยแบบพึ่งพากันที่รากพืชดินเมื่อเพิ่มมากขึ้นก็จะไปแย่งอาหารจากเชื้อโรค เป็นการแก้ปัญหาโรคทางดินแบบชีววิถี ในมีธาตุอาหารต่างๆซึ่งเดิมมีอยู่ในซากพืชอยู่แล้ว เป็นการหมุนเวียนกลับคืนธาตุอาหารลงดินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพืช ยังช่วยลดความเป็นกรดของดินจากการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างยาวนาน ให้เชื้อราหรือโรครากเน่าในดินลดลง และดินที่มีพีเอชกลับมาเป็นกลาง