ร้านดอกไม้ หาดใหญ่ รับจัดดอกไม้ สั่ง-ขาย-ส่ง พวงหรีดหาดใหญ่

TwitterFacebookGoogle

การระบายอากาศ

ควรขึ้นเหยียบกองปุ๋ยให้แน่นหรือไม่ไม่ควร เพราะกองปุ๋ยที่แน่นเกินไปจะมีการระบายอากาศที่ไม่ดีมีผลให้ชนิดใช้ออกซิเจนหยุดการงาน และชนิดไม่ใช้ออกซิเจน จะพัฒนาขึ้นมาทงานแทน ซึ่งจะมีการย่อยสลายที่ช้าและเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นจะเก็บรักษาเศษพืชไว้ใต้ถุนบ้านได้หรือไม่ไม่ควร เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ได้ แต่หรับกองปุ๋ยแล้ว

จะไม่ติดไฟ

เพราะมีความชื้นในกองปุ๋ยจะวางเศษพืชเป็นชั้นหนาสัก 50 เซนติเมตรได้หรือไม่ไม่ได้ เพราะการวางเศษพืชเป็นชั้นหนาเกินไปจะให้ที่มีในมูลสัตว์ไม่สามารถเข้าไปย่อย สลายเศษพืชได้สมบูรณ์ การแบบไม่พลิกกลับกองจึงให้เศษพืชมีความหนาเพียงประมาณ 10 ซม.เท่านั้นกองปุ๋ยใต้ต้นไม้ได้หรือไม่ไม่ได้ เพราะความร้อนของกองปุ๋ยรวมทั้งธาตุอาหารที่อาจไหลซึมลงมา

  • อาจให้ต้นไม้ตายได้ จึงควรทกองปุ๋ยนอกบริเวณทรงพุ่มของต้นไม้ทกองปุ๋ยใต้อาคารได้หรือไม่ หรือบนพื้นคอนกรีตได้หรือไม่ได้ถ้ามีอาคารอยู่แล้ว แต่ปกติสามารถทกองปุ๋ยบนดินกลางแจ้งในนา ในสวน ตากแดดตากฝนได้อยู่แล้วใช้จากจาวปลวกหรือขุยไผ่ได้หรือไม่ใช้ได้ แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าถ้าไม่ใช้มูลสัตว์แล้วจะเอาอะไรมาเป็นแหล่งของไนโตรเจน และถ้าหากต้องการทกองปุ๋ยยาว 20 เมตร เพื่อให้ได้รวม 5 ตัน เราจะไปหาจาวปลวกหรือขุยไผ่ปริมาณมากอย่างนั้นได้อย่างไรการปุ๋ยหมักแบบนี้เหมาะกับเศษใบไม้ในบ้านที่มีปริมาณไม่มากไว้ในตะกร้าผ้าหรือเข่งพลาสติก ที่มีรูระบายอากาศด้านข้างได้