ร้านดอกไม้ หาดใหญ่ รับจัดดอกไม้ สั่ง-ขาย-ส่ง พวงหรีดหาดใหญ่

TwitterFacebookGoogle

ร้านดอกไม้หาดใหญ่

บริการจัดส่งดอกไม้ในตัวเมืองหาดใหญ่ Flowers Delivery by Ploy Ploy Florist

Tel : 061-684-5100

เพิ่มเพื่อน

ไลน์ไอดี : ppf888

  • บริการจัดช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้
  • กระเช้าดอกไม้ กระเช้าผลไม้
  • บริการจัดพวงหรีด พร้อมป้าย
  • บริการจัดส่งดอกไม้ บริการจัดส่งพวงหรีด
  • Order and Deliver the flowers everyday

เกษตรธรรมชาติ

วิธีการคือ ใบไม้วางในเข่งพลาสติกหรือตะกร้าให้หนาสัก โรยมูลสัตว์ในอัตราส่วนใบไม้  ส่วนมูลสัตว์  ส่วน แล้วรดน้ำใบไม้วาง แล้วโรยมูลสัตว์อีกในสัดส่วน แล้วรดน้ำ ทอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนเต็ม ด้านบนสุดโรยมูลสัตว์การดูแลความชื้นโดยการรดน้ำรอบๆ วันละครั้ง และทุก ให้ใช้สายยางเปิดน้ำแล้วเสียบลงไปในเข่งลึกๆ ระยะห่างของรูที่เสียบประมาณเมื่อครบ  เดือนก็เข่งหรือตะกร้าลงในกะละมัง แกะใบไม้ส่วนที่ไม่ย่อยออก ส่วนที่เหลือจะเป็นปุ๋ยหมักทั้งหมด ทิ้งปุ๋ยหมักให้แห้งแล้วจึงไปใช้หรือเก็บใส่กระสอบ

 • การทำปุ๋ยหมักปริมาณน้อยในเข่งหรือตะกร้าแบบไม่พลิกกลับวางใบไม้สลับกับมูลสัตว์ รดน้ำทุกชั้นแกะเอาใบไม้ที่ไม่เปื่อยออกครบสองเดือนก็คว่ำตะกร้าลงลักษณะใบไม้ที่เปื่อยยุ่ยเป็นปุ๋ยหมัก ไม่มีกลิ่นจากการเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแบบไม่พลิก ได้ส่งผลให้มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรหลายแห่ง วิธีการผลิตนี้ไปใช้ประโยชน์ บางแห่งสามารถปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูกจากแบบเกษตรเคมีไปเป็นเกษตรธรรมชาติที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดต้นทุนการผลิต ลดหนี้สิน มีพืชผักปลอดสารพิษการบริโภคและจำหน่ายในชุมชน ตัวอย่างเช่นตัวอย่างของเกษตรกรผลิตไปใช้ในการปลูก

พืชผักและข้าวอินทรีย์

 1. กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโพธิทองเจริญ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่ เป็นประธานกลุ่ม เป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน เคยมีการทแบบพลิกกลับกองตามวิธีการของกรมพัฒนาที่ดินและผลิตผักอินทรีย์ ภายหลังจากการเดินทางไปรับบริการวิชาการที่ฐานเรียนรู้การผลิตแบบไม่พลิกกลับกอง ให้ปัจจุบันสามารถผลิต เพื่อการจำหน่ายเดือนละ ตันในราคา บาท และไปปลูกผักอินทรีย์ส่งให้กับห้างริมปิงซูเปอร์สโตร์ในจังหวัดเชียงใหม่ ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ภายใต้ชื่อ“ผักไทย” ได้อีกด้วย